Prosjekter

Gamle Fjellhamar Skole

Juni 2023

Fundamenter med støttevegg for montasje av støyskjerm.

Høyenhallveien, Oslo

Mars 2023

Enebolig med U.etg i betong.

Fridtjof Nansens vei, Fjellhamar

September 2022

Betong garasje med et spesielt forberedt dekke for grønne tak oppå.

Sørlihavna Aktivitetspark

April 2022

En sittebenk og amfi i betong på ny aktivitetspark i Lørenskog.

Holmlia Skole

Mars 2022

Energilagringsbygg med vegger i farget (svart) betong, og tak i diamant formen.

Ytre ringvei, Oslo

Februar 2022

Fundamentering for rekkverk for gang- og sykkelvei.

Roald Amundsens vei, Fjellhamar

November 2021

3 eneboliger med plasstøpte betongvegger og hulldekker/dekkeplank som etasjeskiller 

Holter

Oktober 2021

En støttemur for biloppstillingsplasser oppå. Forskaling med finerplater. Høyde 0,8-3,0m. 

Økernveien, Oslo

Oktober 2020

Underjordisk garasje for bilheis, samt U.etg til enebolig og tomannsbolig i Thermomur.